Zapytanie ofertowe

Dane Państwa firmy

 

 

Informacje o prowadzonej działalności

 

Handlowa
Produkcyjna
Usługowa
Inna

 

 

Osoba fizyczna
Spółka cywilna
Spółka jawna lub komandytowa
Spółka z o. o. lub akcyjna
Spółka partnerska
Fundacja lub stowarzyszenie
Inne

 

Księgi Handlowe
Księga Przychodów i Rozchodów
Ryczałt
Karta Podatkowa

 

 

Tak    Nie

 

Tak    Nie

 

      umowa o pracę
      umowa o dzieło

 

tel. 89 522 90 70

biuro@biuro-stencel.pl

biuro-stencel.pl

39523401